เทพกรทัวร์

SAFE & FAST

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home
การรับมือกับไข้หวัดใหญ่ 2009

เทพกรทัวร์ร่วมต้านภัยไข้หวัดใหญ่ 2009

?????ตามที่ได้มีการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009??? ทางบริษัท เทพกรทัวร์ จำกัดได้มีมาตรการรับมือกับการระบาด คือ?

???? - รถที่กลับจากการให้บริการให้พนักงานทำความสะอาด?และเปิดช่องระบายอากาศ ถ่ายเทอากาศ

???? - ก่อนนำรถออกจากอู่ ให้ทำการอบโอโซน เพื่อช่วยฆ่าเชื้อภายในรถ? ซึ่งโอโซนจะไม่มีผลตกค้าง?มีการใช้ในน้ำดื่มบรรจุขวด? ?(สามารถหาความรู้เรื่องโอโซนได้ในหลายๆเวปไซค์)

??? - ให้พนักงานขับรถช่วยตรวจสอบคัดกรองผู้ใช้บริการ? หากพบผู้มีอาการไอจามให้ขอความร่วมมือสวมกากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง